608 600 330

cadma@cadma.pl

Nadzory budowlane w branży instalacyjnej

Posiadamy uprawnienia budowlane w pełnym zakresie w branży instalacyjnej:

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń : wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych wentylacyjnych i gazowych – bez ograniczeń .

uprawnienia nr : 145/99 DUW

Dolnosląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa nr : DOS/IS/1739/01

Świadczymy usługi jako kierwonik budowy, kierwonik robót, inspektor nadzoru .