608 600 330

cadma@cadma.pl

Nadzory budowlane zrealizowane przez firmę CADMA

Firma CADMA zgodnie z posiadanymi uprawnieniami budowlanym od lat bierze udział w
realizacji zadań z zakresu nadzoru budowlanego w branży instalacyjnej i jako kierownik budowy zrealizowała kilka
dużych projektów które przedstawiamy w poniższej tabeli.

 

L.p. Nazwa zadania
/obiekt, lokalizacja/
Inwestor Rodzaj robót i ich opis Wartość zamówienia /brutto Okres realizacji od – do
1

Wykonanie robót budowlanych w Pawilonie 1A Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji

Obiekt wpisany do rejestru zabytków

miejsce wykonania: Kamienna Góra

Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o.

ul. J. Korczaka 1

58 – 400 Kamienna Góra

Zakres zamówienia:

Roboty budowlane

-roboty rozbiórkowe, murowe, żelbetowe

– roboty tynkarskie, wykonanie gładzi gipsowych

– wykonanie stolarki drzwiowej z PCV

– wykonanie stolarki drzwiowej aluminiowej ogniochronnej

– wykonanie wykładzin PCV na posadzkach oraz na ścianach

– wykonanie powłok malarskich z farb zmywalnych

– wykonanie podłogi z płyt jastrychowych,

– wykonanie płytek ceramicznych w łazience

– montaż parawanów, poręczy ściennych,

Roboty instalacyjne

– instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, c.o., przeciwpożarowe

– instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej

– instalacje gazów medycznych

Roboty elektryczne

– instalacje teletechniczne

– instalacje LAN, SAP, oddymiania i przywoławcza

1 026,10 tys. zł

12.08.2013-

25.1.2013

2

Modernizacja zewnętrznej klatki schodowej w Inspektoracie ZUS w Jeleniej Górze, ul. Sygietyńskiego 10

miejsce wykonania: Jelenia Góra

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu

ul. Kasztanowa 1

58 – 390 Wałbrzych

Zakres Zamówienia:

obudowa zewnętrznej klatki schodowej fasadami przeszkolonymi z profili aluminiowych

-roboty posadzkarskie – ułożenie płytek gres

– naprawa i malowanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych

-wymiana stolarki odcinającej klatkę schodową od budynku na drzwi o odporności ogniowej

– renowacja krat i balustrad

-instalacje elektryczne, oddymiania

496,29 tys. zł

30.07.2013-

22.11.2013

3

Remont budynku administracyjnego Delegatury

WUOZ w Wałbrzychu

ul. Zamkowa 3

Obiekt wpisany do rejestru zabytków

miejsce wykonania: Wałbrzych

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu

ul. Łokietka 11

50-243 Wrocław

Zakres zamówienia

– rozbiórka ścian wewnętrznych

-demontaż części schodów

– wzmocnienie ścian fundamentowych

– wzmocnienie stropu nad parterem

– wymianę stropu drewnianego nad I piętrem

– wymianę więźby dachowej oraz pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej i stropodachów wraz ze ściankami lukarn

– wykonanie nowych kominów

– wykonanie ścian z cegieł na II piętrze

– wykonanie instalacji odgromowej

433,80 tys. zł

21.05.2013-

13.11.2013

4

Prace termomodernizacyjne w budynku głównym oraz sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 3 w Świdnicy

Obiekt w strefie ochrony konserwatorskiej

miejsce wykonania: Świdnica

Gmina Miasto Świdnica

ul. Armii Krajowej 49

58 – 100 Świdnica

Zakres zamówienia:

– roboty ziemne i izolacyjne ścian fundamentowych

-roboty murowe i betonowe

-wykonanie przepony metodą iniekcji ciśnieniowej

– wykonanie tynków renowacyjnych

-docieplenie ścian metodą BSO

– renowacja elementów z cegły klinkierowej

-docieplenie stropodachu styropapą wraz z pokryciem dachu papa termozgrzewalną

-docieplenie stropodachu sali gimnastycznej płytami warstwowymi

– montaż rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich

-przemurowanie kominów i wykonanie nowego komina

-montaż stolarki okiennej PCV oraz stolarki drzwiowej drewnianej

– wykonanie powłok malarskich ścian i sufitów

– wykonanie chodnika z kostki betonowej

-przebudowa węzła cieplnego, wymiana instalacji c.o.

-wykonanie instalacji odgromowej

4 308,58 tys. zł

20.07.2012-

08.08.2013

5

Przebudowa i dostosowanie do osób niepełnosprawnych neorenesansowego budynku Ratusza Miejskiego w Kamiennej Górze

Obiekt wpisany do rejestru zabytków

miejsce wykonania: Kamienna Góra

Gmina Miejska Kamienna Góra

Plac Grunwaldzki 1

58 – 400 Kamienna Góra

Zakres zamówienia:

– wykonanie nowych tynków silikatowych na elewacji

-wykonanie nowych i odnowienie starych profili okiennych, gzymsów

-wykonanie tynków renowacyjnych w strefie cokołowej

– renowacja elewacji: czyszczenie chemiczne piaskowca, uzupełnienie ubytków, wzmocnienie kamienia, odsalanie, hydrofobizacja zabezpieczenie antygraffiti

-renowacja krat okiennych, wykonanie zadaszenia nad wejściem do windy, wykonanie szybu windy wraz z dostawą i montażem widny

-wykonanie obróbek blacharskich

-wykonanie placu parkingowego

– wykonanie chodników

-montaż instalacji sygnalizacji pożaru, włamania i napadu,

-wykonanie iluminacji oświetleniowej elewacji

952,30 tys. zł

28.06.2012-

30.11.2012

6

Remont wielorodzinnego budynku mieszkalnego nr 25 w Chwałkowie

budynek wpisany do rejestru zabytków

miejsce wykonania: Chwałków

Gmina Marcinowice

ul. J. Tuwima 2

58 – 124 Marcinowice

Zakres zamówienia:

– roboty rozbiórkowe

-izolacje piwnic metodą iniekcji

-wymiana stropu tarasu i stropodachu

– wymiana uszkodzonych elementów więźby dachowej

– wykonanie nowego pokrycia dachu z dachówki ceramicznej,

– wymiana tynków na ścianach elewacji

-wykonanie gzymsów w postaci profili ciągnionych

-wymiana stolarki okiennej drewnianej oraz schodów do piwnic

-wykonanie balustrad ozdobnych na tarasie, obróbek blacharskich wraz z orynnowaniem

– naprawa powłok malarskich na klatce schodowej

-wykonanie drenażu opaskowego oraz kanalizacji deszczowej ( wykonanie przecisku pod drogą)

454,31 tys. zł

18.05.2012-

30.10.2012

7

Remont budynku biurowego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Nadleśnictwa Jawor przy ul. Myśliborskiej”

miejsce wykonania: Jawor

Nadleśnictwo Jawor

ul. Myśliborska 3

59 – 400 Jawor

Zakres zamówienia:

Roboty budowlane

– roboty rozbiórkowe,

– wykonanie ścian działowych, osadzenie nadproży

– wykonanie posadzek z płytek ceramicznych oraz wykładziny PCV

– wykonanie powłok malarskich ścian i sufitów

– wykonanie stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej

– wykonanie schodów zewnętrznych wraz z pochylnią

– wymiana pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej

– wykonanie docieplenia budynku metoda BSO z wykończeniem tynkiem cienkowarstwowym

Roboty instalacyjne

– wykonanie odwodnienia budynku ( dostawa i montaż przepompowni wody deszczowej wraz z zasileniem, wykonanie drenażu opaskowego, -instalacja wody w budynku, wod-kan kotłowni,

-instalacja kanalizacji sanitarnej, c.o.

-wykonanie kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową

– wykonanie instalacji wentylacji nawiewnej i wywiewnej

– wykonanie klimatyzacji

Roboty elektryczne

– wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej

– wykonanie sieci strukturalnej,

– wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru, włamania i napadu

1 149,97 tys. zł

01.12.2011

19.10.2012

8

Przebudowa i rozbudowa budynku biurowo – socjalnego na Szkółce Leśnej

miejsce wykonania: Krzeszów

Nadleśnictwo Kamienna Góra

ul. Bohaterów Getta 33

58 – 400 Kamienna Góra

Zakres zamówienia:

roboty rozbiórkowe

– wykonanie fundamentów, ścian, stropów i kominów

– wykonanie izolacji fundamentów i ścian fundam.

-wykonanie więźby dachowej wraz z pokryciem z dachówki ceramicznej

-wykonanie wiaty garażowej

– wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej

– wykonanie docieplenia elewacji wełną mineralną z wykończeniem z okładziny kamiennej i drewnianej

-wykonanie posadzek z płytek i wykładziny PCV

-wykonanie tynków wewnętrznych z wykończeniem powłokami malarskimi

-zabudowa stropodachu

-wykonanie placu parkingowego i manewrowego

wykonanie przyłącza kanalizacyjnego wraz ze zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości

-wykonanie instalacji wody wraz z przyłączem wody

-wykonanie instalacji c.o. wraz z kotłownia, wykonanie wentylacji

– montaż rozdzielnic, wykonanie instalacji gniazd, telefonicznej i odgromowej

1 023,11 tys. z

12.08.2011-

29.06.2012

9

Przebudowa z rozbudową budynku Domu Kultury wraz z biblioteką w Lubawce

Obiekt w strefie ochrony zabytków

miejsce wykonania: Lubawka

Gmina Lubawka

Plac Wolności 1

58 – 420 Lubawka

Zakres zamówienia:

-roboty rozbiórkowe

-roboty żelbetowe i murowe

-wykonanie iniekcji krystalicznej

-termomodernizacja obiektu, wykonanie tynków renowacyjnych i strukturalnych na elewacji

-wzmocnienie więźby dachowej wraz z pokryciem z papy termozgrzewalnej,

-renowacja krat okiennych, parkietu sali widowiskowej, drzwi i schodów drewnianych oraz antresoli nad sceną

-wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

-roboty wykończeniowe: powłoki malarskie, płytki ceramiczne

-wykonanie chodnika z kostki betonowej

-wykonanie instalacji c.o. gazowej, kanalizacji sanitarnej

-wykonanie instalacji wodnej wraz z przyłączem wody,

-wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej

-montaż rozdzielnic i wykonanie instalacji elektrycznej

1 057,13 tys. zł

25.10.2011-

22.06.2012

10

Remont Świetlicy wiejskiej w Pszennie

miejsce wykonania: Pszenno

Remont Świetlicy wiejskiej w Pszennie

miejsce wykonania: Pszenno

Zakres Zamówienia:

-roboty wewnętrzne (posadzki, malowanie ścian i sufitów, sufity podwieszone, tynki renowacyjne)

-wymiana stolarki okiennej i drzwiowe

-izolacja metoda iniekcji grawitacyjnej

-remont więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia z dachówki ceramicznej

-docieplenie elewacji metodą BSO

-wykonanie nawierzchni z kostki brukowej

-instalacje sanitarne

-instalacje elektryczne

444,84 tys zł

18.10.2011-

18.05.2012

11

Odbudowa spalonego zakładu prażalni słonecznika w Lubawce ul. Dolna 3

miejsce wykonania: Lubawka

P.H.U.P. „ANDREX”

Krystyna Kozubska – Niedzielska

ul. Dolna 3

58 – 420 Lubawka

Zakres zamówienia:

-wykonanie fundamentów, ścian i kominów

-wykonanie izolacji fundamentowych i posadzkowych

-wykonanie więźby dachowej z wiązarów kratowych wraz z pokryciem z blachodachówki

-wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej

-wykonanie docieplenia elewacji metodą BSO

-roboty wykończeniowe – płytki ceramiczne, tynki wewnętrzne, powłoki malarskie zabudowa stropodachu

-wykonanie posadzek betonowych przemysłowych z powłoką żywiczną

-wykonanie przyłącza wody i kanalizacji

-wykonanie instalacji c.o., gazowej, wody zimnej i ciepłej, wentylacji

-montaż rozdzielnic, instalacja siły i gniazd wtykowych

-wykonanie instalacji oświetlenia i odgromowej

1 333,80 tys. zł

08.08.2011-

29.12.2011

12

Przebudowa budynku pracowni spawalniczej i kuźni – Etap II

miejsce wykonania: Świdnica

Centrum Kształcenia Zawodowego

ul. Sikorskiego 41

58 – 105 Świdnica

Zakres zamówienia:

-roboty rozbiórkowe

-roboty wykończeniowe ścian, posadzek,

-wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

-Docieplenie elewacji metodą BSO

-remont muru oporowego

-Instalacja elektryczna wewnętrzna, odgromowa

-instalacje sanitarne, wodociągowe, kanalizacyjne, c.o..

-instalacja wentylacji

626,73 tys. zł

11.06.2010-

07.12.2011

13

Prace termomodernizacyjne w budynkach Zespołu Szkół Mechanicznych w Świdnicy przy ul. Sikorskiego 41

miejsce wykonania: Świdnica

Starostwo Powiatowe w Świdnicy

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 4

58 – 100 Świdnica

Zakres zamówienia:

Docieplenie dachu granulatem z wełny mineralnej Granrock

-Docieplenie dachu styropapą wraz z wykonaniem pokrycia papą termozgrzewalną

-wymiana obróbek oraz rynien dachowych

-nadmurowanie kominów

-wykonanie gładzi gipsowych na ścianach wew.

– wykonanie powłok malarskich w budynku szkoły

-wymiana instalacji elektrycznej,

-wymiana rozdzielnicy

-wymiana opraw oświetleniowych, instalacji odgromowej

546,41 tys. zł

03.08.2011-

28.10.2011

14

Modernizacja z rozbudową budynku Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce przy ul. Mickiewicza 4 – etap IIIb

miejsce wykonania: Lubawka

Gmina Lubawka

Plac Wolności 1

58 – 420 Lubawka

Zakres zamówienia:

-likwidacja kolizji linii napowietrznej

– roboty ziemne (wykopy pod fundamenty)

– roboty fundamentowe

– wykonanie ław i stóp fundamentowych wraz z izolacją

– wykonanie ścian nośnych i działowych

-wykonanie stropów gęsto żebrowych wraz z robotami betonowymi (belki, podciągi, słupy, wieńce)

-wykonanie posadzki w piwnicy

-wykonanie przewodów wentylacyjnych

– wykonanie instalacji kanalizacji pod posadzką piwnicy

– wykonanie drenażu

1 615,62 tys. zł

28.09.2010-

28.09.2011

15

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Świdnicy

miejsce wykonania: Świdnica

Gmina Miasto Świdnica

ul. Armii Krajowej 49

58 – 100 Świdnica

Zakres zamówienia:

– docieplenie ścian w systemie BSO

– docieplenie stropodachów styropapą z wykonaniem pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej

– izolacja pionowa ścian fundamentowych

-montaż parapetów , rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich,

– renowacja krat okiennych

– wymiana istniejących drzwi zewnętrznych

– wymiana naświetli schodowych na aluminiowe

– wymiana instalacji c.o. wraz z wymianą kotłów, grzejników na konwekcyjne oraz zaworów termostatycznych

– wymiana instalacji odgromowej

1 216,05 tys. zł

16.05.2011-

12.08.2011

16

Zmiana sposobu użytkowania budynku nr 2 Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie na schronisko młodzieżowe wraz z budową łącznika

miejsce wykonania: Pogwizdów

Gminny Ośrodek Kultury w Paszowicach

Paszowice 142

59 – 411 Paszowice

Zakres zamówienia:

pokrycie dachu dachówką ceramiczną

-wymiana obróbek blacharskich

-remont elewacji (wykonanie tynków zewnętrznych nakrapianych, malowanie elewacji)

-malowanie sali gimnastycznej

-cyklinowanie i lakierowanie parkietu

-roboty rozbiórkowe

-budowa łącznika (fundamenty, ściany fundamentowe, nadziemia, więźba dachowa wraz z pokryciem)

-instalacje sanitarne i elektryczne

-roboty ziemne, nawierzchnia z Polbruku gr. 80 mm

231,49 tys. zł

26.03.2011-

08.08.2011

17

Magazyny przeciwpowodziowe

(remont i przebudowa magazynu przeciwpowodziowego w Słupie)

miejsce wykonania: Słup

Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu

al. Jana Matejki 5

50 – 333 Wrocław

Zakres zamówienia:

-roboty rozbiórkowe,

-wymiana części stropów

-remonta dachu, murów zewnętrznych

-wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z bramami,

– remont i budowa ścianek działowych

-naprawa betonowej nawierzchni placu, wykonanie chodników z kostki brukowej

-wykonanie elewacji w systemie BSO

-wykonanie instalacji elektrycznych

-wykonanie oświetlenia zewn. i wewn. , sygnalizacji pożaru, instalacja wentylacji i telewizji CCTV,

-wykonanie instalacji sanitarnych wraz z przyłączami

– wykonanie kanału chłonnego

– wyposażenie magazynów w specjalistyczne regały stalowe oraz specjalistyczny sprzęt

1 081,12 tys. zł

30.07.2010-

05.07.2011

18

Modernizacja Budynku nr 1 – adaptacja pomieszczeń

na potrzeby izby przyjęć oraz poradni okulistycznej”

miejsce wykonania: Wałbrzych

Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ulica Sokołowskiego 4,

58 – 30 9 Wałbrzych

Zakres zamówienia:

-roboty rozbiórkowe, murowe, tynkowe

-wykonanie posadzek tarket granit i megalit

-wykonanie posadzek z płytek ceramicznych

-wykonanie powłok malarskich z farb zmywalnych

– wykonanie sufitów podwieszonych; gipsowo – kartonowych oraz z płyt mineralnych

-wymiana stolarki drzwiowej PCV oraz aluminiowej przesuwnej

– wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej i c.o.

– wykonanie instalacji gazów medycznych

– wykonanie instalacji elektrycznej

-wykonanie podjazdu i drogi dla karetek wraz z zatoczkami z kostki granitowej

835,61 tys. zł

02.12.2010-

18.03.2011

19

Termomodernizacja Gimnazjum nr 4 w Świdnicy

miejsce wykonania: Świdnica

Gmina Miasto Świdnica

ul. Armii Krajowej nr 49

58 – 100 Świdnica

Zakres zamówienia:

-docieplenie ścian w systemie BSO

-docieplenie stropodachów

-wykonanie powłok malarskich,

-wymiana okien na okna PCV i drzwi na aluminiowe

renowacja krat,

-wymiana rynien i obróbek blacharskich

-wykonanie instalacji centralnego ogrzewania

-wykonanie instalacji odgromowej

2 423,58 tys. zł

12.07.2010-

30.11.2010

20

Termomodernizacja stropodachów Gimnazjum nr 2 w Świdnicy

miejsce wykonania: Świdnica

Gmina Miasto Świdnica

ul. Armii Krajowej nr 49

58 – 100 Świdnica

Zakres zamówienia:

-Ocieplenie stropodachu niewentylowanego budynku sali gimnastycznej 15 cm warstwą styropapy, z

-wykonaniem nowego pokrycia dachowego z jednej warstwy papy termozgrzewalnej,

-wdmuchanie granulatu z wełny mineralnej o gr. 16 cm

-montaż rynien i rur spustowych, kompletu obróbek blacharskich, –instalacja odgromowa

327,79 tys. zł

21.10.2010-

30.11.2010

21

Przebudowa i modernizacja komisariatu Policji w Lubawce

miejsce wykonanie: Lubawka

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

ul. Podwale 31-33

50 – 040 Wrocław

Zakres zamówienia:

-roboty ziemne,

-roboty rozbiórkowe więźby dachowej

wykonanie nowej więźby wraz z pokryciem i kompletem obróbek blacharskich,

-wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

-renowacja schodów, balkonów

-wykonanie docieplenia w systemie BSO (termomodernizacja)

-wykonanie uziemienia wyrównawczego i instalacji odgromowej

-wykonanie oświetlenia i monitoringu, gniazd wtykowych i rozdzielnicy

-wykonanie odwodnienia liniowego i kanalizacji deszczowej

-modernizacja sanitariatów

565,11 tys. zł

07.06.2010-

25.10.2010

22

Budowa budynku wielorodzinnego w Jaworze przy al. Dębowej

miejsce wykonania: Jawor

Urząd miejski w Jaworze

Rynek 1

59-400 Jawor

Zakres zamówienia:

-ziemne, fundamentowe

-roboty stanu surowego, (wykonanie ścian, stropów więźby dachowej)

-wykonanie docieplenia ścian oraz pokrycia dachu

-osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej

-roboty wykończeniowe (tynki, powłoki malarskie, posadzki z płytek i paneli drewnianych)

– wykonanie drogi dojazdowej oraz parkingu

-przyłącza wod-kan, gazowe,

– instalacje wewnętrzne gazu i c.o.

– instalacje kanalizacji sanitarnej i wody ciepłej i zimnej

– wykonanie linii zasilającej i kablowej

-wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej wewnętrznej

-wykonanie instalacje telefonicznej i alarmowej

2 473,86 tys. zł

08.06.2009-

30.07.2010

23

Przebudowa i rozbudowa Bloku operacyjnego i Centralnej sterylizatorni w Dolnośląskim Centrum Rehabilitacji

obiekt wpisany do rejestru zabytków

miejsce wykonania: Kamienna Góra

Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o.

w Kamiennej Górze

ul. J. Korczak 1

58-40 Kamienna Góra

Zakres zamówienia:

-Roboty rozbiórkowe

-Roboty budowlane:

-fundamentowe, żelbetowe, murowe

-wykonanie szybu windy wraz z montażem urządzenia dźwigowego

-wykonanie renowacji elewacji z tynków strukturalnych ciągnionych oraz uzupełnienie i czyszczenie elewacji z piaskowca

-wykonanie posadzek z płytek gres oraz wykładziny PCV

-oblicowanie ścian wykładziną PCV oraz płytkami ceramicznymi,

-wykonanie sufitów podwieszonych higienicznych

-zabudowa stropów i ścian systemowych w blokach operacyjnych

-roboty instalacyjne: wod-kan, C.O., gazów medycznych, ciepłej i zimnej wody cyrkulacyjnej

– roboty instalacyjne: sygnalizacji pożaru i oddymiania, oświetlenia, instalacja komputerowa

– instalacja wentylacji i klimatyzacji

5 009,31 tys. zł

10.08.2009-

10.02.2010

24

Termomodernizacja

budynków użyteczności publicznej w gminie Męcinka

miejsce wykonanie: Gmina Męcinka

Gmina Męcinka

Męcinka 11

59-424 Męcinka

Zakres zamówienia:

-roboty rozbiórkowe

-docieplenie ścian płytami styropianowymi w systemie BSO

-wymiana pokrycia dachu z dachówki

-wymiana pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej

-wymiana obróbek blacharskich wraz z rynnami i rurami spustowymi

– zabudowa stropodachów w systemie gk

– wymiana stolarki okiennej

-wymiana stolarki drzwiowej na drzwi stalowe p. pożarowe EI60 oraz aluminiowe

– wykonanie ścianek działowych z płyt gk

– wykonanie instalacji c.o. i kotłowni

– wykonanie instalacji grzewczej i ciepłowni z pompą powietrze – woda

– wykonanie instalacji elektryczne j kotłowni oraz instalacji odgromowej

1 812,30 tys. zł

14.11.2008-

01.10.2009

25

Termomodernizacja budynków szkolnych w Bolkowie tj. budynku Oddziału Zerowego, budynku administracyjnego, budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

miejsce wykonania: Bolków

Gminno Miejski Zespół Obsługi Szkół w Bolkowie

ul. Bolka 8b

t el. (075) 741 32 70

Zakres zamówienia:

Docieplenie stropodachów przez wdmuchanie granulatu z wełny mineralnej

Docieplenie ścian w systemie BSO – tynk mineralny

Montaż stolarki okiennej i drzwiowej

Wymianę pokrycia dachowego – montaż styropapy

obróbki blacharskie

Instalacja odgromowa

2 198,11 tys. zł.

09.06.2008-

31.10.2008

26

Adaptacja budynku mieszkalnego czterorodzinnego, na użytkowo – mieszkalny (kwatera myśliwska), z nadbudową poddasza, przebudową dachu, oraz dobudową tarasu i ganku.

Miejsce wykonania: Siedmica

Nadleśnictwo Jawor

ul. Myśliborska 3

59-400 Jawor

Zakres zamówienia:

Roboty rozbiórkowe

Roboty budowlane:

docieplenie, stolarka okienna i drzwiowa, roboty wykończeniowe,(sauna)

Instalacje sanitarne:

montaż paneli solarnych,kotła

instalacje wody zimnej,ciepłej i cyrkulacji

Instalacje elektryczne,telefoniczne,oświetlenie

2 485,43 tys. zł.

08.11.2007-

31.08.2008

27

Remont oddziału rehabilitacyjnego, I i II piętro strona lewa, pawilon II A

Miejsce wykonania: Kamienna Góra

Dolnośląskie Centru Rehabilitacji

ul. J. Korczaka 1

58 – 400 Kamienna Góra

Zakres zamówienia:

Roboty budowlane: wykonanie posadzek, gładzi gipsowych, ścianek działowych

wymiana elementów konstrukcyjnych dachu

Roboty elektryczne: wymiana przewodów, wymiana opraw, wymiana osprzętu

607,48 tyś zł.

28.12.2007

31.03.2008

28

Termomodernizacja budynku, budowa miejsc postojowych oraz zagospodarowanie terenu w Inspektoracie ZUS

miejsce wykonania: Świdnica

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu
ul. Pl. Grunwaldzki 1

Zakres zamówienia:

Docieplenie ścian w systemie BSO- tynk silikonowy

Obróbki blacharskie

579,0 tys. zł

24.07.2007-

23.11.2007

29

Termomodernizacja budynku wielorodzinnego z usługami

miejsce wykonania Bolków

Wspólnota Mieszkaniowa Bolków ul. Jaworska 9-17
tel. (075) 741 35 28

Zakres zamówienia:

Docieplenie ścian zewnętrznych

Docieplenie dachów i stropodachów wraz z wymianą poszycia z eternitu oraz papy

Docieplenie stropu nad podcieniami

323,14 tys. zł

11.06.2007-

28.09.2007

30

Termomodernizacja, przebudowa z rozbudową budynku na potrzeby Europejskiego Centrum Młodzieży Euroregionu Nysa

kierownik budowy

Miejsce wykonania: Jawor

Gmina Jawor

Rynek 1
59-400 Jawor
tel. (076) 870 20 21

Zakres zamówienia:

Roboty ziemne, Roboty budowlane: wykonanie więźby dachowej,wykonanie docieplenia,

wykonanie sali konferencyjnej i scenicznej,

montaż platformy dla niepełnosprawnych,

Instalacje elektryczne

Instalacje wody,kanalizacji, i wentylacji,

2 686,98 tys. zł

10.10.2006-

03.08.2007

31

Budowa pawilonu szatniowo -sanitarnego z salą na 50 osób – świetlica wiejska przy boisku sportowym w Raszowie

Miejsce wykonania: Kamienna Góra

Gmina Kamienna Góra

58-400 Kamienna Góra
Al. Wojska Polskiego 10

Zakres zamówienia:

Roboty budowlane:

ziemne, fundamentowe

Roboty stanu surowego,

wykonanie docieplenia ścian, stolarka okienna i drzwiowa, roboty wykończeniowe,

Instalacje elektryczne,Instalacje sanitarne

Place i parkingi

778,74 tyś zł.

08.05.2006-

06.10.2006

32

Termomodernizacja budynków: Dom Zdrojowy II Stary Zdrój, Dom Zdrojowy pawilon II Nysa oraz Dom Zdrojowy pawilon II Jaś

miejsce wykonania : Jelenia Góra; Cieplice

Uzdrowisko
Cieplice sp. z o.o.

ul. P. Ściegiennego 5/7 58-560 Jelenia Góra
tel. (075) 755 10 03

Zakres zamówienia:

Docieplenie elewacji płytami styropianowymi

Docieplenie stropodachów i stropów wełną mineralną

Wymiana pokrycia dachowego papowego

Obróbki blacharskie

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Wymiana instalacji odgromowej

862,20 tys. zł.

06.09.2005-

14.07.2006

33

Termomodernizacja budynku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Miejsce wykonania: Lubań

Zakład Ubezpieczeń Społecznych odział w Wałbrzychu

ul. Łokietka 13

52-800 Lubań

Zakres zamówienia:

Naprawa tynków zewnętrznych

Docieplenie ścian w systemie BSO- tynk silikonowy

Wymiana Obróbek blacharskich

Remont obrodzenia posesji

Remont nawierzchni z kostki betonowej

282,8 tyś zł

16.08.2006-

02.11.2006

34

Adaptacja budynku poprodukcyjnego

na budynek biurowy – Etap II

ul. Sienkiewicza 6A Kamienna Góra

Miejsce wykonania: Kamienna Góra

Starostwo Powiatowe

w Kamiennej Górze

ul. Broniweskiego 15

tel. (075) 645 01 00

Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6A

Zakres zamówienia:

Roboty budowlane: murarskie, tynkowe

Roboty wykończeniowe: sufity podwieszane, malowanie ścian, stolarka drewniana,

Iniekcja i roboty renowacyjne

Instalacje elektryczna , alarmowa i p. poż.

Wentylacja mechaniczna i grawitacyjna

698,76 tys. zł

15.10.2003-

04.07.2005

35

Budowa Sali Sportowej przy szkole i gimnazjum w Pisarzowicach

miejsce wykonania: Pisarzowice

Gmina Kamienna Góra

58-400 Kamienna Góra
Al. Wojska Polskiego 10

Zakres zamówienia:

Roboty budowlane:

ziemne, fundamentowe

Roboty stanu surowego,

wykonanie docieplenia ścian, stolarka okienna i drzwiowa, roboty wykończeniowe,

Instalacje elektryczne,Instalacje sanitarne

2 532,20 tys. zł.

07.11.2000-

31.08.2002