608 600 330

cadma@cadma.pl

Protokoły do zakończenia budowy

Zgodnie z posiadanymi uprawnieniami budowlanymi przygotowujemy wszelkie niezbędne protokoły odbiorowe niezbedne do zakonczenia budowy.

Śwadczymy również usługi zwiazane z nadzorem na budowie w branży budowlanej i instalacyjnej. Jestęśmy w stanie poprowadzić Państwa budowę jako kierwnik budowy lub kierwonik robót. Polecamy swoje usługi jako inspektorzy nadzoru inwestorą, którzy chceli by mieć pewniość , że realizowana przez nich inwestycja przebiega prawidłowo.