608 600 330

cadma@cadma.pl

Kolektory słoneczne

Wykres przedstawiający na ile starczą jeszcze surowce naturalne:

Aspekty dotyczące instalacji solarnych mają różnoraki charakter. Z zastosowaniem kolektorów słonecznych wiąże się w pierwszym rzędzie zagadnienie doboru odpowiedniego typu kolektora i właściwej dla danych potrzeb jego powierzchni. Bieżący artykuł porusza wyłącznie kwestie interesujące z punktu widzenia architektonicznego. Pominięte zostały powszechnie podkreślane w literaturze aspekty ekologiczne i ekonomiczne.

Kolektory słoneczne typu VITOSOL 100 dla prawidłowej pracy wymagają pochylenia w zakresie 25 do 70°. W związku z tym możliwa jest ich zabudowa na dachu pochyłym bądź na dachu płaskim, względnie w ogrodzie z zastosowaniem stelaży wolnostojących.

W przypadku montażu wolnostojącego na dachu płaskim, należy uwzględnić dodatkowe siły oddziaływania wiatru. Możliwe jest zastosowanie stelaży wolnostojących wraz z dodatkowym obciążeniem (np. żwir, płyty betonowe). Szczegółowe wytyczne projektowe w tym zakresie dostępne są w oddziałach firmy Viessmann.

Vitosol 200

VITOSOL 200 jest kolektorem próżniowym o bezpośrednim przepływie czynnika grzewczego przez płyty absorberów.

Dzięki izolacji cieplnej w postaci próżni, do minimum zostały zredukowane własne straty ciepła. Poprzez takie rozwiązanie praca kolektora staje się w niewielkim stopniu zależna od temperatury otoczenia. W okresie jesienno-zimowym następuje zmniejszenie uzysków energii wskutek przede wszystkim zmniejszonej dawki dziennego promieniowania słonecznego.

VITOSOL 200 jest jedynym kolektorem o wszechstronnych możliwościach zabudowy. Praca kolektora jest możliwa w każdym położeniu, w tym również na dachu poziomym bądź na fasadzie budynku czy barierce tarasu.

Tą cechę wykorzystuje się między innymi w przypadkach, gdy brak jest możliwości zabudowy kolektorów na dachu (np. o skomplikowanej budowie), a także w strefach o zwiększonych opadach śniegu.

Specjalnie dla zabudowy na barierce oferowany jest kolektor VITOSOL 200 Typ D10 o zmniejszonej szerokości równej 741 mm.

Vitosol 300

VITOSOL 300 z uwagi na konstrukcję stanowi najwyższy poziom technologiczny w zakresie budowy kolektorów słonecznych.

Jego działanie oparte jest na zasadzie „rurki cieplnej” („Heatpipe”), gdzie ciepło odbierane jest przez mieszankę alkoholową odparowującą wskutek tego i samoczynnie przepływającą ku górze. W górnym wymienniku dwururowym mieszanka oddaje ciepło skraplając się przy tym i wracając jako ciecz w dół kolektora. Połączenie między poszczególnymi rurami próżniowymi, a górnym wymiennikiem ciepła ma charakter tzw. „suchy”. Dzięki temu nie ma kontaktu bezpośredniego z czynnikiem grzewczym, ułatwiony jest montaż na trudno dostępnych dachach (jako pojedyncze elementy), a w przypadku ewentualnych uszkodzeń możliwa jest wymiana pojedynczej rury bez przerywania pracy instalacji solarnej.

VITOSOL 300 wymaga pochylenia w zakresie 25 do 70°, stąd możliwa jest jego zabudowa na dachu pochyłym lub stelażu wolnostojącym.

Korzystną cechą wspólną kolektorów próżniowych rurowych jest możliwość obracania rur, tak aby promienie słoneczne docierały prostopadle do powierzchni płyt absorberów.

Istotne wskazówki projektowe

Dla pracy kolektora słonecznego korzystne jest jego skierowanie na POŁUDNIE. Akceptowane są przy tym odchyłki ± 45° (SW-SE), dla których praktycznie nie stwierdza się jeszcze zmniejszenia efektywności pracy kolektora.

Pochyleniem odpowiednim dla całorocznej pracy kolektora jest kąt rzędu 30°, przy czym tu również akceptuje się kąty w zakresie 25 do 45°. Przy kącie 90° o około 20% zmniejszają się uzyski energii w okresie letnim.

Z uwagi na sezonowość napromienienia powierzchni Polski w ciągu roku (80 % energii rocznej w okresie IV-IX), najczęstszym wykorzystaniem energii promieniowania słonecznego jest wspomaganie podgrzewu wody użytkowej oraz wody basenowej.

Dobór wymaganej powierzchni kolektorów dla tych potrzeb jest możliwy już na etapie projektu budynku. Dla zakładanych typowych warunków rozbioru wody użytkowej czy pracy basenu, zostały opracowane tabele dla bezpośredniego doboru powierzchni kolektorów.

Pokrycie roczne potrzeb wody użytkowej jest zakładane na maksymalnie 60 %. Instalacja solarna jest przy tym tak dobrana, aby w najkorzystniejszych miesiącach letnich nie występowały nadwyżki energii cieplnej (ponad 100%) powodujące przegrzewanie kolektorów słonecznych.

W przypadku basenów rozróżnia się dwa główne okresy wspomagania ich pracy (IV – IX lub VI – VII). Ponieważ w okresie letnim kolektory płaskie i próżniowe wykazują podobną efektywność, wskaźniki doborowe mają podobne wartości.

Energia promieniowania słonecznego jest możliwa do wykorzystania  dzięki wysokoefektywnym kolektorom słonecznym VITOSOL

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne Vitosol zapewniają wysoką moc cieplną, dzięki zastosowaniu wysokiej klasy materiałów i specjalnie dopracowanej konstrukcji. Sprawność kolektorów płaskich przewyższa znacznie sprawność popularnych kolektorów próżniowych o podwójnym przeszkleniu.
Jednocześnie budowa każdego kolektora słonecznego firmy Viessmann spełnia rygorystyczne wymagania jakościowe normy europejskiej EN12975 dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu firmy w ich produkcji. Kolektory słoneczne Vitosol są testowane w warunkach symulujących minimum 20-letnią ich eksploatację. Kompletne systemy solarne mogą współpracować np. z gazowymi kotłami kondensacyjnymi czy też pompami ciepła.
Zapraszamy do przesłania zapytania ofertowego, dzięki czemu nasi specjaliści pomogą dobrać i wycenić optymalny dla Państwa potrzeb system solarny.

Płaski kolektor słoneczny Vitosol 100-F

Vitosol 100-F

Kolektor słoneczny płaski z selektywnym pokryciem absorbera. Powierzchnia kolektora 2,3 m²

Płaski kolektor słoneczny Vitosol 200-F

Vitosol 200-F

Kolektor słoneczny płaski z selektywnym pokryciem absorbera Sol-Titan. Powierzchnia kolektora 2,3 m²

Próżniowy kolektor słoneczny Vitosol 200-T

Vitosol 200-T

Kolektor słoneczny próżniowy rurowy działający na zasadzie „Heat pipe” (rurka cieplna). Powierzchnia kolektora 2 oraz 3 m²

Próżniowy kolektor słoneczny Vitosol 300-T

Vitosol 300-T

Kolektor słoneczny próżniowy rurowy działający na zasadzie „Heat pipe” (rurka cieplna). Powierzchnia kolektora 2 oraz 3 m²

Zapraszam po więcej informacji o kolektorach słonecznych na stronę : www.viessmann.pl