608 600 330

cadma@cadma.pl

Kotły na drewno

ZALETY DREWNA JAKO PALIWA

1. Drewno jest jedynym paliwem odnawialnym, czyli może zająć miejsce obok takich źródeł energii jak słońce, spiętrzenie wód czy siła wiatru. Są to źródła energii, które nie ulegną wyczerpaniu.

2. Energia czerpana do procesu fotosyntezy przez światowe zasoby roślinne około dziesięciokrotnie przewyższa ilość energii, którą ludzkość uzyskuje dzięki wydobyciu ropy naftowej, gazu ziemnego oraz węgla kamiennego.

3. Racjonalna gospodarka zasobami drewna oraz propagowanie rozwoju plantacji roślin energetycznych (np. energetycznej wierzby krzewiastej, malwy pensylwańskiej) stwarza możliwość pokrycia światowych potrzeb energetycznych.

4. W odróżnieniu od wspomnianych wcześniej odnawialnych źródeł energii, drewno jest paliwem, czyli może być zmagazynowane i przechowywane bez jakichkolwiek strat energetycznych. Jakby tego było mało drewno wraz z obniżaniem swojej wilgotności (suszenie w trakcie przechowywania) podwyższa swoją wartość opałową (ilość energii, którą możemy wykorzystać w trakcie spalania). W przypadku słońca, spiętrzania wód czy też siły wiatru odbiorca – użytkownik często jest skazany na kaprysy zjawisk atmosferycznych, które na dzień dzisiejszy są żywiołami nieokiełznanymi i przeważnie ich nadmiar odczuwamy w momencie, gdy są niepotrzebne.

5. Drewno jest również jedynym paliwem, które posiada zerowy bilans dwutlenku węgla (CO2), czyli pobiera w trakcie wegetacji, poprzez proces fotosyntezy taką samą ilość dwutlenku węgla jaką emituje w procesie spalania.

W przeciwieństwie do węgla

drewno zawiera relatywnie wiele wilgoci.

Wyzwolona w procesie suszenia para wodna reaguje z węglem z procesu karbonizacji przetwarzając

go w reakcji utleniania w:

 • – tlenek węgla CO
 • – wodór H2

Stosowane układy zabezpieczeń kotłów przed „przegrzaniem” to:

 • – zasobniki buforowe,
 • – zasobniki CWU
 • – zasobniki kombinowane ( możliwość podłączenia kilku źródeł ciepła )
 • – otwarte naczynia wzbiorcze z przelewem i zaworem uzupełniającym
 • – wewnętrzne wymienniki ciepła ( wężownica + zawór schładzający )

Zasobnik buforowy pozwala na:

 • – oszczędność do 30 % w zużyciu paliwa
 • – optymalny odbiór ciepła w całym cyklu pracy kotła
 • – zwiększenie komfortu pracy użytkownika
 • ( zapas mocy zgromadzony w czasie pracy kotła )
 • – ograniczenie stanów awaryjnych automatyki
 • – eliminacja roszenia komina

Kocioł na zgazowanie drewna VITOLIG 150 Obliczanie pojemności zasobników buforowych

Według Normy EN 303-5

 • Vsp – pojemność bufora w [L]
 • Tb – czas spalania w [ h] przy mocy nominalnej
 • Qn – nominalna moc grzewcza w kW
 • QH – zapotrzebowanie mocy grzewczej budynku w kW
 • Qmin – min. moc grzewcza w kW

Przykład

Budynek dwurodzinny z zapotrzebowaniem mocy grzewczej 22kW. Opał : buk ( twarde drewno) , długość 0,5 m, składowane dwa lata ( wilgotność 25%). Kocioł Vitolig 150 Qn = 25 kW

Założenia:

 • Tb = 8 hQn = 25 kW
 • Qh = 22 kW
 • Qmin = 10 kW
 • V sp = 15 * 8 h *25 kW ( 1 – 0,3 * 22kW/10kW) = 1020 litrów

Kocioł VITOLIG 150 Wyposażony jest elektroniczny regulator temperatury umożliwiający: ustawienie temperatury pracy kotła, ustawienie temperatury wewnątrz pomieszczenia (w standardzie razem z kotłem dostarczany jest czujnik temperatury wewnętrznej) sterowanie pompą c. o. współpracę z programowalnym termostatem pokojowym obniżenie nocne, modulację obrotów wentylatora, dopasowanie mocy kotła do aktualnych warunków; pojemność komory załadowczej kotła VITOLIG 150 umożliwia pracę (przy odpowiednio dobranym paliwie i kotle) przy jednym zasypie od 8 – 12 godzin; Kocioł VITOLIG 150 dostosowany jest do spalania drewna o wilgotności 35(konkurencja dopuszcza tylko do 20 %-wg instrukcji). Umożliwia to specjalnie zaprojektowane dno komory załadowczej. Solidna konstrukcja dna z zalaną wewnątrz dyszą ceramiczną sprawia, że pełni ono rolę tzw. stabilizatora termicznego. W kontakcie z drewnem o dużej Wilgotności (do 35 %) dzięki zgromadzonemu ciepłu, komora nie wychładza się. Pozwala to Utrzymać wysoką temperaturę niezbędną do procesu zgazowania. Dysza, która jest umieszczona w dnie komory załadowczej jest wypalana w bardzo wysokich temperaturach, zwiększa to jej odporność na czynniki termiczne i mechaniczne kotły VITOLIG 150 produkowane są z najwyższej jakościowo blachy kotłowej ST 41 K, która gwarantuje trwałość urządzenia. Korpus wewnętrzny wykonany jest z blachy o grubości 6, niezależnie od modelu (konkurencja stosuje przeważnie 4 mm). Kocioł VITOLIG posiada półokrągłą komorę załadowczą, która zapobiega zawieszaniu się drewna w trakcie procesu spalania; Wszystkie kotły VITOLIG 150 posiadają mechaniczny system czyszczenia wymiennika płomieniówkowego (żaden kocioł konkurencyjny tego nie posiada); W zależności od zapotrzebowania kotły mogą być wyposażone w wężownicę Chłodzącą zapobiegającą przegrzaniu kotła; Kotły VITOLIG posiadają certyfikat TŰV i CE oraz produkowane są zgodnie z normą EN 303-5, Kocioł VITOLIG 150 jest wykonany zgodnie z wzornictwem i wymaganiami jakościowymi firmy VIESSMANN.

Kocioł zgazowujący drewno

25 do 80 kW dla polan o długości 50 cm

Świadomość odpowiedzialności za środowisko naturalne wywołuje rosnący popyt na stosowanie odnawialnych form energii do celów grzewczych. Drewno, jako produkt naturalny, nie zakłóca bilansu CO2 w atmosferze i przy rosnących cenach nośników energii stanowi atrakcyjną alternatywę.

Najbardziej efektywne wykorzystanie energii z drewna – zgazowanie

Vitoligno 100-S jest szczególnie atrakcyjnym cenowo kotłem zgazowującym drewno o znamionowej mocy cieplnej od 25 do 80 kW. W komorze zasypowej drewno po usunięcia tlenu tylko żarzy się. Powstający gaz drzewny zasysany jest przez dmuchawę spalin do komory spalania i tam po wymieszaniu z doprowadzonym powietrzem wtórnym ulega czystemu spaleniu w wysokiej temperaturze. Technika zgazowania umożliwia uzyskanie wysokich współczynników sprawności przy niskich wartościach emisji. Duże, przewodzące wodę dodatkowe powierzchnie ogrzewalne w połączeniu z dmuchawą spalin utrzymują niskie temperatury gazów spalinowych i zapewniają najwyższe w grupie kotłów na drewno wykorzystanie energii paliwa.

Komfort użytkowania – standard firmy Viessmann

Duża pojemność zasypowa kotła Vitoligno 100-S gwarantuje długi czas spalania i tym samym długie przerwy między uzupełnianiem paliwa. Duże drzwiczki komory zasypowej pozwalają na komfortowy załadunek drewna od przodu. Drewno stanowi doskonałą alternatywę dla tradycyjnych paliw stałych pochodzących od węgla, zarówno pod względem komfortu obługi, jak i koszów ekploatacji. Dodatkowym atutem jest czystość spalania i dzięki temu poszanowanie środowiska naturalnego.

Zapytanie ofertowe – chcesz skonfigurować system grzewczy i poznać jego cenę?

Przegląd zalet:

 • Kocioł zgazowujący szczapy drewna, znamionowa moc cieplna: 25 do 80 kW
 • Załadunek szczab drewnianych nawet do długości do 50 cm
 • Dobre wykorzystanie paliwa dzięki wysokiemu współczynnikowi sprawności i niskim temperaturom gazów spalinowych
 • Technika zgazowywania bazująca na połączeniu wydajnej dmuchawy spalin i komory spalania z węglikiem krzemu
 • Prosta obsługa kotła
 • Długi czas spalania dzięki dużej komorze zasypowej
 • Komfortowy zasyp od przodu dzięki dużym drzwiczkom zasypowym
  Łatwe czyszczenie dodatkowych powierzchni ogrzewalnych przez otwór do czyszczenia
 • Niskie koszty eksploatacji
 • Wysoka niezawodność pracy kotła, solidna masywna konstrukcja korpusu stalowego